MECHANIK 303

Tadeusz Terlikowski Mechanik Dywizjonu 303

SZKOŁA CICHOCIEMNYCH

BOMBOWY AS

ZA MONTE CASSINO

ODDZIAŁ PONUREGO

Krystyna Witecka Przekora Oddział Ponurego
PRODUKCJA

Dialog pokoleń – filmowe spotkanie dwóch światów – XX i XXI wieku. 

Od 2005, staraniem wielu osób, sfilmowano w formie notacji historycznych ponad stu polskich kombatantów. Niestety większość z Nich już o odeszła. Pozostawili swoją wielką mądrość w słowach, oraz niezwykłe, pozytywne emocje. 

Pierwsza grupa to trzydziestu Polaków, których wojenne losy skierowały na tułaczkę po dalekim świecie. Wraz z Armią Andersa “uchodzą” z Rosji. Szlak wiedzie rzez kraje Bliskiego Wschodu, aby ostatecznie dotrzeć Włoch, gdzie wielu podjęło walkę z wrogiem. Po wojnie, aby uniknąć represji w komunistycznej Polsce, pozostali w Anglii, Ameryce, Kanadzie i w Australii.

Druga grupa to weterani, którzy nigdy nie zaakceptowali pojałtańskiego IV rozbioru Polski. Pozostali u siebie, na terenach włączonych do nowych republik sowieckich. Przez dzisiątki lat represjonowani. To obywatele obecnej Białorusi, Ukrainy i Litwy, oraz z Polski. Najdobitniej oddają to słowa Pani Weroniki Sebastianowicz: “Nie jesteśmy Polonią, my znikąd nie wyjechaliśmy!”

Trzecią grupę stanowią Polacy, którzy podjęli tzw. repatriację. Repatriatrio z łaciny oznacza – „powrót do ojczyzny”, co w propagandzie Peerelu miało wyjaśniać powród Polaków do macierzy. Weterani nie godzą się z komunistyczną narracją. Opuszczali polskie tereny wcielane do sowieckich republik.  Dotarli m.in. do Wrocławia, aby w Polsce Ludowej utworzyć środowiska Wilniuków, Lwowiaków i Sybiraków. 

W 2019 roku wybrane fragmenty w/w notacji zostały zaprezentowane polskiej młodzieży w wieku od 15 do 20 lat.

Wypowiedzi, które zostały nagrane bez inscenizacji, nagrane za pierwszym razem. Powstało pięć krótkometrażowych filmów dokumentalnych ukazujących spotkanie dwóch pokoleń, z dwóch perspektyw: przeszłości z przyszłością. Dwa równoległe opowiadania,  dialog dwóch światów. Z perspektywy dwóch planów – historii ze spojrzeniem w przyszłość, wiedzy z marzeniami, doświadczenia z potencjałem woli, dojrzałości z jeszcze nieokrzepłą młodością. Synteza wypowiedzi osób, które nigdy się nie spotkały (projekt pierwszych pięciu filmów i weteranów Sił Zbrojnych na Zachodzie), pokolenie dziadków przywoływane jest w wypowiedziach pokolenia wnuczków.

Stają się ziomkami, przyjaciółmi sprawy, wspólnikami idei.

Tej quasi-rozmowie towarzyszy odmienna perspektywa przestrzeni i czasu. Bitwa o Anglię 1943 i Szkoła w Dęblinie 2019 roku, to opowieść o 303 i 304 dywizjonie oraz roku szkolnym kadetów pilotażu. Ucieczka polskiej dziewczyny z zesłania na Syberię w 1944 oraz powrót wnuków zesłańców polskich z okupowanej Gruzji, Ukrainy i Białorusi w 2018 roku do polskiej szkoły. Bitwa polskich “Cichociemnych” pod Arnhem w 1944 oraz perspektywa ochrony warszawskiej dzielnicy przez Żołnierzy WOT w 2019. 

Świadkowie historii opowiadają o sensie przeszłości a świadkowie teraźniejszości mówią o sensie przyszłości, odnosząc się do relacji dziadków. To innowacyjna kompozycja merytoryczna, oraz konstrukcja scenograficzna, aby na planie filmowym dwa światy, dwa kosmosy, starszy z młodszym, prowadziły ze sobą dialog. Nowatorstwo tej formy posiada istotną zaletę – łatwość przekazu – to narracja dwóch pokoleń, wteranów – dziadków i młodzieży – wnuków.

Współczesna historia Polski mówiona w innowacyjny sposób

Mówią, a wręcz rozmawiają, o tych samych pojęciach, symbolach i wartościach, o rodzinie, o  przyjaźni, o ojczyźnie.

Kolejne odcinki opowiedzą o aktualnych losach młodzieży pochodzenia polskiego z USA i Kanady, jak wyobrażają sobie życie w Polsce, gdyby ich przodkowie, uczestnicy walk m.in. o Monte Cassino i Tobruku, nie zostali w Ameryce, kim mogliby być w obecnej Polsce. 

Autorzy szczególnie dziękują Państwu, bez których notacje w Kanadzie i w USA nie byłyby możliwe:

Anna Łabieniec
Dariusz Olszewski
Violetta Kardynal
Urszula i Tomasz Kaczor
John Ferenc prezes SPK Kolo nr.2
Jerzy Darski

Równorzędnie do “historii zachodnich” trwają prace nad realizacją “historii wschodnich”, które zostały zapisane dzięki wyjątkowej, niezłomnej postawie organizatorów i członków Stowarzyszenia “Odra-Niemen”, od wielu lat troszczących się o zdrowie i rzeczywiste relacje z Polakami na Wschodzie.    

Projekt wpisuje się w autentyczną narodową politykę historyczną przy udziale młodzieży jako ambasadorów polskiej historii. To materiał dedykowany szczególnie młodzieży klas średnich, gimnazjów i liceów, stojących przed wyborem kierunku studiów. 

Czekają na realizację...
Armia Krajowa

Weronika Sebastianowicz

Helena Suszyńska

Feliks Kostecki

Teresa Sobol

Genowefa Cytryniak

Bolesława Oleszczuk

POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE

Otton Hulacki

Stanisław Jarosz

Musiałowicz

Kazimierz Kozak

Mieczysław Lutczyk

Wacław Wierzbicki

Zbigniew Gądek

Wiktor Kobarda

Wiesław Adamczyk

Teresa Chełkowska

Teodoria Musiałowicz

Tadeusz Terlikowski

Marceli Ostrowski

Krystyna WItecka

Kazimierz Teper

Jan Pasierbek

Henryk Raston

Bolesław Lidzbarski

Józefa Obierska

Józef Obierski

Jan Towarnicki

Jan Krawiec

Jan Dąbrowski

Henryk Starczewski

Henryk Kołodyński

Filip Ożarowski

Edmund Bardecki

Bogdan Ejbich

Anna Ujejska

Andrzej Dębicki

Zygmunt Biernat

Najnowsze komentarze
  Archiwa
  Kategorie
  • Brak kategorii
  Categories
  • Brak kategorii
  Latest Posts